29.7.13

Paulius Širvys - Sodžiaus MergaitėNelaimei ar laimei tave pažinau
Mergaite iš tolimo sodžiaus
Ką skyrė likimas- tikrai nežinau    
Ką paslėpei tu savo žodžiuos
Laimei ar nelaimei sutikau
Bučiavau- mergaite iš sodžiaus
Laimei ar nelaimei pamilau
Aš tave- mergaite iš sodžiaus
Norėčiau atspėti slapčiausiais mintis 
Laimingas su tavimi būti
Keliauti drauge per audras ar naktis
Vis viena- gyvent ar pražūti
Jeigu tu nori- laiškus sugrąžinsiu
Savo širdžiai- mylėt užginsiu
Mergaite duok ranką su meilės ugnim
Tik meilei iš naujo atgimsiu
Teisybę sakyki ir nežaiski manim
Galbūt aš nors kartą nurimsiu

1 comment:

Anonymous said...

.....asteroidai ir žvaigždės